Επαγγελματικά δικαιώματα

Επαγγελματική απασχόληση των πτυχιούχων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ που καθορίζει τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Αποφοίτων του Τμήματος, Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται ως Τεχνολόγοι Γεωπονίας με ειδίκευση στη βιολογική γεωργία. είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήμονες και φορείς, µε τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας σε εξειδικευμένους τομείς της γεωπονικής επιστήμης όπως:

καλλιέργεια ή εκτροφή, τυποποίηση και εμπορία κάθε είδους γεωργικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προελεύσεως που παράγονται µε βιολογικές μεθόδους.

Έλεγχο και πιστοποίηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων που παράγουν βιολογικά προϊόντα στο πλαίσιο των επίσημων φορέων πιστοποίησης

Εκπόνηση αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες ή φορείς τεχνικοοικονομικών μελετών και σχεδίων βελτίωσης για τη δημιουργία ή μετατροπή γεωργικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την παραγωγή βιολογικών προϊόντων (εφόσον υπάρξει αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, κάτι που ως σήμερα δεν έχει συμβεί)

Τεχνική υποστήριξη γεωργικών μονάδων με την εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων βιολογικής παραγωγής γεωργικών προϊόντων

Παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ζωοτροφών και άλλων γεωργικών εφοδιών που χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία (σε ότι αφορά τα φυτοπροστατευτικα: εφόσον υπάρξει αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, κάτι που ως σήμερα δεν έχει συμβεί καθώς ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απαντά σε αντίστοιχο αίτημα μας)

Διαχείριση και προστασία των γεωργικών πόρων και του ευρύτερου οικοσυστήματος
Απασχόληση στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και γεωργικής κατάρτισης

Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας σε Θέματα βιολογικής γεωργίας

Στελέχωση Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων ως Τεχνολόγοι Γεωπονίας

Ο σύλλογος

Ο Σύλλογος Τεχνολόγων Γεωπόνων Αποφοίτων Βιολογικής Γεωργίας ενεργοποιήθηκε εκ νέου στις αρχές του 2017 με σκοπό να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες στα μέλη του, να προωθήσει αιτήματα του συλλόγου στους αρμόδιους φορείς καθώς επίσης να συμβάλλει στην ενίσχυση των επαγγελματικών σχέσεων των μελών του.

Newsletter